کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها
۲۱ فروردین ۱۴۰۰

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها

اگر شهروندانی که در ساخت و ساز دست دارند در حوزه ساختمان سازی مرتکب تخلفی شوند، این تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها از ۱۱ تبصره تشکیل شده‌است. در صورتی که تخلفات زیر صورت بگیرد کمیسیون ماده ۱۰۰ تشکیل می‌گردد: 1-احداث بنا بدون پروانه (مجوز) یا احداث بنا […]