۱۴ تیر روز قلم گرامی باد
۱۴ تیر ۱۴۰۰

۱۴ تیر روز قلم گرامی باد

قلم مقدمه تکامل است. تکاملی که بر اندیشه‌ها و تجربیات پیشینیان تکیه می‌زند و این تکیه پشت‌گرمی به قلم دارد. زیرا به‌واسطه قلم است که اندیشه‌ها در تاریخ امتداد می‌یابند. این قلم است که با کشیده شدن بر صفحه، تمام تاریخ بشریت را ترسیم می‌کند. «قلم»، حافظ علوم و دانش‏ها، پاسدار افکار انديشمندان، و حتي […]