در این جلسه قاسم پور با تاکید بر اینکه پایه و اساس فعالیتها در شهرداری، قانون و مقررات بوده است گفت : همه ما موظفیم طبق قانون شهرداریها و بر پایه صداقت ، سلامت و دقت وظایفمان را انجام دهیم و در این راستا با هیچ کسی شوخی نداریم . وی ادامه داد : در […]

در این جلسه قاسم پور با تاکید بر اینکه پایه و اساس فعالیتها در شهرداری، قانون و مقررات بوده است گفت : همه ما موظفیم طبق قانون شهرداریها و بر پایه صداقت ، سلامت و دقت وظایفمان را انجام دهیم و در این راستا با هیچ کسی شوخی نداریم .

وی ادامه داد : در هر جایگاه و هر پستی که بوده ام اولویت اول من توجه و رسیدگی به خواسته های ارباب رجوع بوده است و چنانچه از نامش پیداست ارباب رجوع یعنی مردم مراجعه کننده ای که اربابان ما هستند و ما رعیت آنان می باشیم .

شهردار طالقان تاکید نمود:  من خود را ملزم به حفظ احترام و حقوق ارباب رجوع می دانم و همه همکاران باید به همین صورت اقدام نمایند. در ادامه مهندس قاسم پور با قرائت حکم های جدید تحولات و جابجایی ها را به اطلاع پرسنل رساند .

در این جابجایی ها از این پس همت الله  گودرزی بعنوان سرپرست معاونت خدمات شهر ، حسن میناوندی به سمت مسئول عمران و نقشه برداری ، حسین حدادی بعنوان مسئول حقوقی شهرداری ، صفدر مامانی مسئول خدمات شهر و مجید صادقیان بعنوان مسئول واحد ترافیک منصوب شدند