املاک
گردش کار املاک ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

گردش کار املاک

۱۶ بهمن ۱۳۹۶

مدارک مورد نیاز بخش املاک

مدارک مورد نیاز واحد املاک اصل و فتوکپی سند مالکیت (برابر با اصل) اصل و فتوکپی شناسنامه مالک(برابر با اصل) اصل و فتوکپی وکالتنامه محضری (برابر با اصل) اصل و کپی صورت جلسه و نقشه تفکیکی اعیانی برای آپارتمانها و زمین اصل و کپی انحصار وراثت (در صورت فوت مالک) گزارش بازدید و بروکف از […]