باتوجه به بارش سنگین برف و تلاش بی وقفه ی  ماموران شهرداری از آغاز بارندگی در روز گذشته تا کنون جهت برفروبی خیابانها و معابر  و با در نظر گرفتن پراکندگی محله ها و وسعت شهر امکان برف روبی کلیه معابر فرعی در ساعات اولیه وجود ندارد لذا از  شهروندان محترم خواهشمندیم با رعایت نکات […]

باتوجه به بارش سنگین برف و تلاش بی وقفه ی  ماموران شهرداری از آغاز بارندگی در روز گذشته تا کنون جهت برفروبی خیابانها و معابر  و با در نظر گرفتن پراکندگی محله ها و وسعت شهر امکان برف روبی کلیه معابر فرعی در ساعات اولیه وجود ندارد لذا از  شهروندان محترم خواهشمندیم با رعایت نکات ایمنی از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری  نمایند، تا سایر معابر نیز بازگشایی گردد.