به استحضار کلیه شهروندان محترم میرساند با توجه به اعلام آمادگی یکی از سازمانهای مردم نهاد در خصوص تهیه داروی بیهوشی در جهت زنده گیری سگ های بلاصاحب و عدم استقبال از طرح مشارکتی در جمع آوری این مخلوقات خداوند توسط مردم ،این قسمت از طرح شهرداری (زنده گیری مردمی و پرداخت پاداش) لغو می […]

به استحضار کلیه شهروندان محترم میرساند با توجه به اعلام آمادگی یکی از سازمانهای مردم نهاد در خصوص تهیه داروی بیهوشی در جهت زنده گیری سگ های بلاصاحب و عدم استقبال از طرح مشارکتی در جمع آوری این مخلوقات خداوند توسط مردم ،این قسمت از طرح شهرداری (زنده گیری مردمی و پرداخت پاداش) لغو می گردد.
ان شاالله با توان مضاعف و همکاری سازمان یاد شده که تقبل تامین داروی بیهوشی را نموده است شهرداری در راستای وظیفه ذاتی خود و دستور العمل های صادره اقدام خواهد نمود.

در پایان متذکر می‌شود هدف نهایی شهرداری از اینگونه طرحها
 اولا : ایجاد رضایتمندی و آسایش و آرامش برای شهروندان و
 ثانیا : جلوگیری از حیوان آزاری بوده و انتظار دارد کما فی السابق سازمان‌های مردم نهاد در حمایت از حیوانات و حیات وحش نسبت به این موضوع حساس بوده و در جهت تامین مالی پروژه نیز شهرداری را یاری نمایند.

معاونت خدمات شهری شهرداری طالقان