جابجایی و انتقال سازه ی پل فلزی جهت نصب در کنار پل اصلی محله خسبان به منظور انتقال خطوط ِ گاز، آب و سایر لوله های تاسیساتی با تلاش نیروهای مجموعه خدمات شهر شهرداری طالقان انجام شد این عملیات در ادامه ساماندهی و تعریض پل محله خسبان ، احداث دیوار ساحلی و تامین امنیت لوله […]

جابجایی و انتقال سازه ی پل فلزی جهت نصب در کنار پل اصلی محله خسبان به منظور انتقال خطوط ِ گاز، آب و سایر لوله های تاسیساتی با تلاش نیروهای مجموعه خدمات شهر شهرداری طالقان انجام شد

این عملیات در ادامه ساماندهی و تعریض پل محله خسبان ، احداث دیوار ساحلی و تامین امنیت لوله های گاز، آب و کلیه لوله های تاسیساتی در مسیر رودخانه سیل خیز این محله صورت می پذیرد.