دکتر لطفی شهردار طالقان ضمن بازدید از روند اجرایی زیرسازی بلوار آیت الله طالقانی در محدوده پردسر خواستار تسریع در اجرای این پروژه شد.

شهردار طالقان آماده سازی و آسفالت این مسیر را در کمترین زمان ممکن مورد تاکید قرار داده و دستورات لازم و موکد را در این خصوص به مسئول واحد عمران و کارشناس فنی و عمرانی شهرداری صادر نمود .