به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، شهردار طالقان طی بازدید از فعالیتهای عمرانی سطح شهر و در جریان بازدید از  آسفالت خیابان شهید حسن فرامرزی در محله پردسر اظهار داشت: رفع مشکلات محله ای اعم از آسفالت معابر، جدول گذاری، مخلوط ریزی و اصلاح معبر در راستای  خدمات رسانی  به شهروندان، تسهیل در تردد با […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، شهردار طالقان طی بازدید از فعالیتهای عمرانی سطح شهر و در جریان بازدید از  آسفالت خیابان شهید حسن فرامرزی در محله پردسر اظهار داشت: رفع مشکلات محله ای اعم از آسفالت معابر، جدول گذاری، مخلوط ریزی و اصلاح معبر در راستای  خدمات رسانی  به شهروندان، تسهیل در تردد با رعایت نکات فنی مورد توجه مدیریت شهری بوده و توزیع عادلانه خدمات عمرانی و شهری، با اولویت معابر اصلی به فرعی مورد نظر ما است.