مهندس مهدوی فرماندار به همراه دکتر لطفی شهردار، جناب آقای شعیب فرامرزی رییس و اعضای شورای اسلامی شهر و مسئولین خانه محلات در راستای قرارگاه اجتماعی شهرستان در تاریخ سه شنبه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱ از محلات خسبان و جزینان بازدید کردند.

مهندس مهدوی فرماندار به همراه دکتر لطفی شهردار، جناب آقای شعیب فرامرزی رییس و اعضای شورای اسلامی شهر و مسئولین خانه محلات در راستای قرارگاه اجتماعی شهرستان در تاریخ سه شنبه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱ از محلات خسبان و جزینان بازدید کردند.