به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این بازدید که با حضور شهردار و آقای حسن عباسی کارشناس زمین شناسی صورت پذیرفت، ضمن بررسی محل رانش و اقدامات صورت گرفته، راهکارهای اجرایی جهت تسریع در بازگشایی لاین جنوبی بلوار امام خمینی(ره)  ارائه گردید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این بازدید که با حضور شهردار و آقای حسن عباسی کارشناس زمین شناسی صورت پذیرفت، ضمن بررسی محل رانش و اقدامات صورت گرفته، راهکارهای اجرایی جهت تسریع در بازگشایی لاین جنوبی بلوار امام خمینی(ره)  ارائه گردید.