به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، دکتر لطفی شهردار، سرکار خانم حمیرا مقیمی ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر طالقان جهت بازدید از وضعیت معابر، انهار، جدولگذاری و همچنین پی گیری اقدامات انجام شده و  فعالیتهای در دست اقدام از ساعت  ۱۵ الی ۱۷ عصر روز پنجشنبه مورخه ۴ آذر  ۱۴۰۰ در محله پردسر حضور […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، دکتر لطفی شهردار، سرکار خانم حمیرا مقیمی ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر طالقان جهت بازدید از وضعیت معابر، انهار، جدولگذاری و همچنین پی گیری اقدامات انجام شده و  فعالیتهای در دست اقدام از ساعت  ۱۵ الی ۱۷ عصر روز پنجشنبه مورخه ۴ آذر  ۱۴۰۰ در محله پردسر حضور خواهند یافت،

لذا از شهروندان گرانقدر، مطلعین و صاحب نظران این محله دعوت میگردد جهت ارائه پیشنهادات، نظرات و انتقادات خود، راس ساعت مذکور، مدیران حوزه شهری را همراهی نمایند.