به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، مدیرکل مدیریت بحران و مهندس سلمانی مشاور معاون عمرانی استانداری البرز به اتفاق فرماندار، شهردار، رئیس دادگستری، معاون فرماندار و بخشدار مرکزی طالقان از محل رانش زمین در حاشیه بلوار ورودی شهر طالقان که در حال حاضر موجب مسدود شدن باند وردی بلوار شده بازدید کردند. در این بازدید […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، مدیرکل مدیریت بحران و مهندس سلمانی مشاور معاون عمرانی استانداری البرز به اتفاق فرماندار، شهردار، رئیس دادگستری، معاون فرماندار و بخشدار مرکزی طالقان از محل رانش زمین در حاشیه بلوار ورودی شهر طالقان که در حال حاضر موجب مسدود شدن باند وردی بلوار شده بازدید کردند.

در این بازدید در جهت رفع موانع موجود و کمک به هرچه سریعتر رفع شدن بحران بوجود آمده تبادل نظر گردید.