به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این انتخابات از مجموع آرا ثبت شده آقایان حکمت مامانی با ۴۱ رای، حسن باریکانی ۳۴ رای و سید حافظ سادات رسول با ۳۳ رای ماخوذه به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و غلامرضا حاجی پور با ۳۸ رای به عنوان بازرس و آقایان علیرضا سروری با ۲۵ […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این انتخابات از مجموع آرا ثبت شده آقایان حکمت مامانی با ۴۱ رای، حسن باریکانی ۳۴ رای و سید حافظ سادات رسول با ۳۳ رای ماخوذه به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و غلامرضا حاجی پور با ۳۸ رای به عنوان بازرس و آقایان علیرضا سروری با ۲۵ رای و عنایت افتخاری با ۱۳ رای به عنوان اعضای علل بدل تعاونی مسکن شهرداری انتخاب شدند.