به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جشنواره که با حضور پر شور مردم شهر طالقان برگزار شد، کودکان و بزرگسالان در کنار یکدیگر با ساختن آدم برفی و بازی های زمستانی روز شادی را در کنار هم سپری کردند. در پایان جشنواره شهردار طالقان ضمن تشکر از شرکت کنندگان گفت: حضور پر شور […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جشنواره که با حضور پر شور مردم شهر طالقان برگزار شد، کودکان و بزرگسالان در کنار یکدیگر با ساختن آدم برفی و بازی های زمستانی روز شادی را در کنار هم سپری کردند.

در پایان جشنواره شهردار طالقان ضمن تشکر از شرکت کنندگان گفت: حضور پر شور مردم طالقان در این جشنواره ما را بر آن داشت که برای برگزاری جشنواره های دیگر برنامه ریزی کنیم.

در پایان مراسم به کلیه شرکت کنندگان در این جشنواره هدایایی اهدا گردید.

{jcaparat}https://www.aparat.com/v/AIxGZ{/jcaparat}