به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه اعضای حاضر پیرامون پروژه های اقتصادی در زمینه های گردشگری، معادن و تولیدات در شهرستان به بحث و تبادل نظر پرداخته و راهکارهای موجود در خصوص تسریع در مکاتبات اداری جهت تسهیل و تسریع در درخواستهای مردمی را مورد بررسی قرار دادند، سپس  معاون شهردار طالقان […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه اعضای حاضر پیرامون پروژه های اقتصادی در زمینه های گردشگری، معادن و تولیدات در شهرستان به بحث و تبادل نظر پرداخته و راهکارهای موجود در خصوص تسریع در مکاتبات اداری جهت تسهیل و تسریع در درخواستهای مردمی را مورد بررسی قرار دادند، سپس  معاون شهردار طالقان اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی را می‌توان از دو منظر(کلان و خُرد) در شهرستان طالقان بررسی کرد اول اثرات آن بر روی سرمایه گذاران و  واحدهای تولیدی و دوم اموری که مربوط به ادارات مانند مباحث مدیریت و برنامه‌ریزی، عدم کارهای غیر موازی، پرهیز از کارهای غیر ضروری، مدیریت هزینه‌ها، مشارکت های مردمی و سایر موارد دیگر.

مهندس گودرزی ادامه داد: بحث کلانی که در مباحث اقتصاد مقاومتی مطرح است به تعبیری می توان آنها را به دو بخش بلندمدت و کوتاه‌مدت دسته بندی نمود و تجربه نشان داده است سرمایه‌گذاران زیادی به طالقان آمدند اما به دلیل محدودیت های اداری، زیست محیطی یا به دلیل عدم توجیه برنامه های پیشنهادی به سرانجام نرسید و علت اصلی این است که ما در شهرستان برنامه‌ای نداشتیم و ضروری است در شهرستان کارهای بزرگ انجام شود و در ابتدا یک طرح” آمایش سرزمینی” داشته باشیم تا پتانسیل‌ها، امکانات و همه ظرفیت‌های طالقان را بررسی نموده و طرح‌های موجود را در صورت دارا بودن بازخوردهای لازم و فروش محصولات تولید شده به اجرا درآوریم.