به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، جلسه مشترک اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار، ادارات میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت ارتقاء و بررسی نحوه ارائه طرح های گردشگری در شهرستان طالقان در شهرداری طالقان برگزار شد. در این جلسه طرح های ارائه شده از طرف سرمایه گذاران بخش […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، جلسه مشترک اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار، ادارات میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت ارتقاء و بررسی نحوه ارائه طرح های گردشگری در شهرستان طالقان در شهرداری طالقان برگزار شد.

در این جلسه طرح های ارائه شده از طرف سرمایه گذاران بخش خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهای اجرایی شدن این طرح ها ارائه گردید.