به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه پس از پیگیری مصوبات جلسه قبل و ارائه نقطه نظرات توسط اعضای حاضر، مهندس گودرزی در خصوص اقدامات شهرداری پیرامون تنظیم بازار شهرستان اظهار داشت: بازار شهرستان طالقان متاثر از گردشگر است و برنامه خاصی در این زمینه وجود ندارد لذا ضروریست کمیته تخصصی ویژه ای […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه پس از پیگیری مصوبات جلسه قبل و ارائه نقطه نظرات توسط اعضای حاضر، مهندس گودرزی در خصوص اقدامات شهرداری پیرامون تنظیم بازار شهرستان اظهار داشت: بازار شهرستان طالقان متاثر از گردشگر است و برنامه خاصی در این زمینه وجود ندارد لذا ضروریست کمیته تخصصی ویژه ای تشکیل شود تا موضاعات اصلی توسط دستگاههای متولی پی گیری شود.

وی افزود: در طالقان می توان نسبت به محصولات بومی مانند لبنیات، گوشت، عسل برند سازی کرد اما بدلیل ناکافی بودن زیرساختها، تولید کننده نمی تواند به سهولت محصولات بومی خود را به گردشگران ارائه دهد.

معاون شهردار طالقان اضافه کرد: بازدیدهای روزانه از تاکسیرانی انجام میشود و هیچگونه افزایش قیمت نداشتیم و ان شاالله نخواهیم داشت.