به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه پس از پی گیری مصوبات جلسه قبل و ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته، مهندس گودرزی معاون شهردار با تاکید بر این مطلب که در بحث حفاری قانون گذارمشخص کرده هر دستگاهی اقدام به حفاری در محدوده شهر کند بایدبا شهرداری هماهنگ کند ،متاسفانه بعضی از دستگاههای […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه پس از پی گیری مصوبات جلسه قبل و ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته، مهندس گودرزی معاون شهردار با تاکید بر این مطلب که در بحث حفاری قانون گذارمشخص کرده هر دستگاهی اقدام به حفاری در محدوده شهر کند بایدبا شهرداری هماهنگ کند ،متاسفانه بعضی از دستگاههای خدمات رسان این فرایندرا رعایت نمی کنند.

مهندس گودرزی ادامه داد: بلوار ورودی شهر به دلیل رانش زمین و عملیات تغییر مسیر خط انتقال لوله گاز مدتی بلاتکلیف مانده و متاسفانه آبهای جاری در این نوارها زیر ساخت بلوار را تحت تاثیر قرار داده و آسیبهای جدی به آن وارد نموده و جذب  آبهای جاری علاوه بر نشست های متوالی، به آسفالت صدمات جدی وارد مینماید.