به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، این جلسه با حضور مهندس قاسمپور شهردار، مهندس شعیب فرامرزی رئیس شورای شهر، اعضای شورا و ریس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، ریس اداره پست، ریس بنیاد شهید و نماینده فرمانداری پیرامون سه محله شهرک، خسبان و گلینک در دفتر شورای شهر برگزار شد. در این جلسه  شورای اسلامی […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، این جلسه با حضور مهندس قاسمپور شهردار، مهندس شعیب فرامرزی رئیس شورای شهر، اعضای شورا و ریس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، ریس اداره پست، ریس بنیاد شهید و نماینده فرمانداری پیرامون سه محله شهرک، خسبان و گلینک در دفتر شورای شهر برگزار شد.

در این جلسه  شورای اسلامی شهر ضمن ارایه نام های پیشنهادی سه محله فوق، اعضا حاضر پیرامون روند اجرای نامگذاری معابر شهر و محله های شهر ضمن بیان نقطه نظرات به بررسی  پیشهادات پرداختند و تصمیمات مقتضی در این خصوص اتخاذ گردید.