مراسم راهپیمایی روز دانش آموز با حضور مسئولان، خانواده های شهدا و مردم شهید پرور طالقان در شهر طالقان برگزار گردید.

مراسم راهپیمایی روز دانش آموز با حضور مسئولان، خانواده های شهدا و مردم شهید پرور طالقان در شهر طالقان برگزار گردید.