به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، شهردار، ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر طالقان و تعدادی از کارکنان شهرداری در تجمع استکبار ستیزی  یوم الله ۱۳ آبان در کنار مردم، مسئولان و دانش آموزان در شهر طالقان شرکت نمودند. مکان: میدان شهید فلاحی، خیابان سرلشکر عباسی 

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، شهردار، ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر طالقان و تعدادی از کارکنان شهرداری در تجمع استکبار ستیزی  یوم الله ۱۳ آبان در کنار مردم، مسئولان و دانش آموزان در شهر طالقان شرکت نمودند.

مکان: میدان شهید فلاحی، خیابان سرلشکر عباسی