به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این کلاس آموزشی شرکت کنندگان با انواع حریق و خاموش کننده ها، مهارتهای ايمنی و اطفاء حريق  و روش استفاده و کاربرد کپسولهای اطفاء حریق آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این کلاس آموزشی شرکت کنندگان با انواع حریق و خاموش کننده ها، مهارتهای ايمنی و اطفاء حريق  و روش استفاده و کاربرد کپسولهای اطفاء حریق آشنا شدند.