با فرارسیدن ایام فاطمی و شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) کلیه پرچم ها و ریسه های رنگی از سطح میادین و بلوارهای شهر جمع آوری و بنرهای تسلیت در نقاط مختلف شهر نصب گردید.

با فرارسیدن ایام فاطمی و شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) کلیه پرچم ها و ریسه های رنگی از سطح میادین و بلوارهای شهر جمع آوری و بنرهای تسلیت در نقاط مختلف شهر نصب گردید.