به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان مهندس گودرزی معاونت خدمات شهری ازترفیع عرشه پل خروجی شهر طالقان خبر داد. وی افزود: پل ورودی شهر طالقان در باند خروجی شهر در ارتفاع پایین تر از باند ورودی بوده لذا واحد عمران  شهرداری اقدام به افزایش کوله به ارتفاع 1/20 متر و بالا آوردن سطح عرشه پل […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان مهندس گودرزی معاونت خدمات شهری ازترفیع عرشه پل خروجی شهر طالقان خبر داد.

وی افزود: پل ورودی شهر طالقان در باند خروجی شهر در ارتفاع پایین تر از باند ورودی بوده لذا واحد عمران  شهرداری اقدام به افزایش کوله به ارتفاع 1/20 متر و بالا آوردن سطح عرشه پل قدیمی می نماید .

همسان سازی پل ورودی شهر و بالا آوردن عرشه آن تاثیر بسزایی در تسهیل عبور سیلابهای بزرگ داشته وخطر بالا آمدن سطح رودخانه در اثر  تجمیع گل ولای و رسوبات در زیر گذر پل را کاهش میدهد . ضمنا مرمت و بازسازی این پل  زیبایی خاصی به  نمای ورودی شهر میدهد