پس از گزارش حادثه تصادف شدید درمحدوده روستای اوانک که دو خودروی ۲۰۶ و پراید برخورد شدید با یکدیگر داشتند، نیروهای امدادی آتشنشانی شهرداری سریعا به محل حادثه اعزام و با کمک سایر نیروهای امدادی اقدام به خارج کردن سرنشینان مصدوم و تحویل آنان به عوامل اورژانس کردند و پس از آن خودروها به کنارجاده […]

پس از گزارش حادثه تصادف شدید درمحدوده روستای اوانک که دو خودروی ۲۰۶ و پراید برخورد شدید با یکدیگر داشتند، نیروهای امدادی آتشنشانی شهرداری سریعا به محل حادثه اعزام و با کمک سایر نیروهای امدادی اقدام به خارج کردن سرنشینان مصدوم و تحویل آنان به عوامل اورژانس کردند و پس از آن خودروها به کنارجاده منتقل و عملیات ایمن سازی انجام گردید.