به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان با توجه به فرسوده شدن جداول سطح شهر که منجر به هدر رفت آبها از مسیر اصلی شده و باعث ایجاد مشکلاتی برای رفت و آمد شهروندان و خودرو ها می گردد و نمای شهر را تحت شعاع خود قرار میدهد از اینرو جداول فرسوده در مناطق مختلف شهر […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان با توجه به فرسوده شدن جداول سطح شهر که منجر به هدر رفت آبها از مسیر اصلی شده و باعث ایجاد مشکلاتی برای رفت و آمد شهروندان و خودرو ها می گردد و نمای شهر را تحت شعاع خود قرار میدهد از اینرو جداول فرسوده در مناطق مختلف شهر پس از شناسایی، ترمیم و اصلاح می شوند.