به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، دکتر بهمنی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با حضور در شهرستان طالقان و اهدا لوح تقدیر به مهندس قاسم پور  شهردار طالقان از زحمات ارزشمند ایشان در زمینه ارتقای خدمات رسانی به اهالی محترم شهر طالقان و افزایش سطح اعتماد عمومی جامعه قدر دانی بعمل آورد.  

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، دکتر بهمنی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با حضور در شهرستان طالقان و اهدا لوح تقدیر به مهندس قاسم پور  شهردار طالقان از زحمات ارزشمند ایشان در زمینه ارتقای خدمات رسانی به اهالی محترم شهر طالقان و افزایش سطح اعتماد عمومی جامعه قدر دانی بعمل آورد.