روابط عمومی شهرداری طالقان / طی مراسمی مهندس قاسم پور شهردار طالقان و معاونت خدمات شهر از پرسنل واحد عمران شهرداری جهت تسریع در روند پروژه های عمرانی تقدیر نمودند . 

روابط عمومی شهرداری طالقان / طی مراسمی مهندس قاسم پور شهردار طالقان و معاونت خدمات شهر از پرسنل واحد عمران شهرداری جهت تسریع در روند پروژه های عمرانی تقدیر نمودند .