شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر طالقان در پیامی نسبت از تحویل کانکس امداد خودرو مجهز و پیشرفته به شهرداری طالقان تقدیر و تشکر نمودند

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، متن پیام به شرح ذیل می باشد:
بدینوسیله از مساعدت حضرتعالی نسبت به تحویل کانکس مجهز و پیشرفته به شهرداری طالقان جهت استفاده امداد خودرویی شهرستان طالقان صمیمانه کمال قدردانی و تشکر داشته و سپاسگزار زحمات شما برای همشهریان عزیز طالقانی هستیم، امید است در سایه توجهات ایزد منان موید و منصور باشید .
ومن الله توفیق