به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، حامد صادقیان در جلسه شورای اسلامی استان البرز با رئیس شورای عالی استان ها گفت: اگر می خواهیم مشکلات را برطرف کنیم باید با همکاری هم اینکار را انجام دهیم چراکه تک محوری جوابگو نیست. حامد صادقیان نماینده استان البرز در سی و سومین جلسه شورای اسلامی استان البرز […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، حامد صادقیان در جلسه شورای اسلامی استان البرز با رئیس شورای عالی استان ها گفت: اگر می خواهیم مشکلات را برطرف کنیم باید با همکاری هم اینکار را انجام دهیم چراکه تک محوری جوابگو نیست.

حامد صادقیان نماینده استان البرز در سی و سومین جلسه شورای اسلامی استان البرز که با حضور مهندس الویری رئیس شورای عالی استان ها برگزار شد، عدم اجرای قانون را یکی از مشکلات شوراهای اسلامی دانست و براجرای قانون برای رفع مشکلات تاکید کرد و اظهارداشت: علی رغم تاکیدات بسیار ولی هنوز شاهد عدم اجرای قانون هستیم.

صادقیان با بیان اینکه شاید بتوان گفت دوره پنجم شورای عالی استان ها موفق ترین دوره ادواره شورای عالی استان هاست توضیح داد: بسیاری از طرح هایی که در شورای عالی استان ها مسکوت مانده بود دوباره به جریان افتاده و در حال پیگیری است.

نماینده استان البرز در شورای عالی استان ها با اشاره به افزایش قیمت بنزین بیان کرد: افزایش قیمت حامل های انرژی در این اوضاع بد اقتصادی کار عاقلانه و هوشمندانه ای نیست و نشان می‌دهد که مدیریت در سطوح بالای کشور هم با نقصان مواجه است.

وی افزود: اگر می خواهیم مشکلات را برطرف کنیم باید با همکاری هم اینکار را انجام دهیم چراکه تک محوری جوابگو نیست.