با حضور جناب آقای ربیعی نماینده اداره کل حراست استانداری البرز مراسم تودیع و معارفه سرپرست حراست شهرداری طالقان در دفتر شهردار برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، با حضور جناب آقای ربیعی نماینده اداره کل حراست استانداری البرز، جناب آقای باستانی بخشدار محترم بخش مرکزی، دکتر لطفی شهردار، جناب آقای شعیب فرامرزی ریاست و اعضای شورای شهر جلسه تودیع و معارفه در شهرداری طالقان برگزار شد.

در این جلسه با قرائت حکم صادره از سوی جناب آقای رازانی مدیر کل محترم حراست استانداری البرز، آقای مصطفی سلیم خانی بعنوان سرپرست حراست شهرداری طالقان معرفی و از زحمات آقای فرهاد رحمتی در زمان تصدی این سمت تشکر و قدر دانی به عمل آمد .