گلخانه شهرداری طالقان به مساحت 500 متر مربع با پوشش پلی کربنات انواع نشاء فصلی از جمله اطلسی ، جعفری ، آمارانتوس ، همیشه بهار ، میمون ، مارگریت ، کروپسیس ، میخک و گازانیا را تولید می کند. حجم تولید گلخانه روزانه 10 هزار عدد می باشد. شهرداری طالقان  با ایجاد گلخانه نسبت به پرورش گل […]

گلخانه شهرداری طالقان به مساحت 500 متر مربع با پوشش پلی کربنات انواع نشاء فصلی از جمله اطلسی ، جعفری ، آمارانتوس ، همیشه بهار ، میمون ، مارگریت ، کروپسیس ، میخک و گازانیا را تولید می کند. حجم تولید گلخانه روزانه 10 هزار عدد می باشد.
شهرداری طالقان  با ایجاد گلخانه نسبت به پرورش گل و گیاه  جهت تامین تمامی نیازهای فضای سبز سطح شهر، بلوار اصلی و همچنین میادین سطح شهر ، قسمتی از هزینه های جاری خود را کاهش دهد