گل­ها و گیاهان به­ دلیل زیبایی و تنوع رنگ نقش موثری در حس زیباشناسی و بصری انسان دارند و گیاهان با شکل، رنگ،‌ عطر و اندازه­ های مختلف، نقش موثری در آرایش، زیباسازی و طراوت و نشاط محیط های شهری را بر عهده دارند. در همین راستا آماده سازی بستر خاک که حاوی مواد معدنی […]

گل­ها و گیاهان به­ دلیل زیبایی و تنوع رنگ نقش موثری در حس زیباشناسی و بصری انسان دارند و گیاهان با شکل، رنگ،‌ عطر و اندازه­ های مختلف، نقش موثری در آرایش، زیباسازی و طراوت و نشاط محیط های شهری را بر عهده دارند.

در همین راستا آماده سازی بستر خاک که حاوی مواد معدنی و آلی موجودات زنده و منبع اصلی تامین مواد غذایی برای گیاهان است و تامین کود و بذر های مناسب در فضای خزانه گلخانه که از اهمیت زیادی برخوردار است توسط نیروهای پرتلاش فضای سبز  با جدیت در حال انجام می باشد.