به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، زمانی که مردم جامعه ای از نشاط اجتماعی برخوردار باشند، وفاق، همبستگی، تعلق اجتماعی، تعاملات اجتماعی مطلوب، رضایت از زندگی و همچنین سلامت روانی و اجتماعی افراد افزایش پیدا کرده و طبیعی است که به موازات آن آسیبهای اجتماعی نیز کاهش می یابد و انگیزه برای کار و تلاش […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، زمانی که مردم جامعه ای از نشاط اجتماعی برخوردار باشند، وفاق، همبستگی، تعلق اجتماعی، تعاملات اجتماعی مطلوب، رضایت از زندگی و همچنین سلامت روانی و اجتماعی افراد افزایش پیدا کرده و طبیعی است که به موازات آن آسیبهای اجتماعی نیز کاهش می یابد و انگیزه برای کار و تلاش و تحصیل افزایش می یابد، در نتیجه چنین جامعه ای، مسیر پیشرفت و ترقی را طی خواهد کرد.

گسترش شهرنشینی، دسترسی بیشتر به فناوری، مشغله های فراوان، تحمیل استرس های متعدد بر افراد، تعارض فرهنگی و خطر تضعیف هویت فرهنگی، کاهش ارتباطات عاطفی میان مردم و افزایش اختلالات روحی، از ویژگی های جامعه امروزی و زندگی به اصلاح مدرن است.

ایران در حوزه شادی رتبه ۱۱۴ ام را در رده بندی سازمان جهانی بهداشت دارد. داشتن تفریحات سالم و دسته جمعی و رابطه اجتماعی از نیازهای یک خانواده و جامعه است و به همین دلیل تفریحات نقش موثری در شادابی جامعه دارند که وجود آن در رده های مختلف جامعه به نشاط اجتماعی و امیدبخشی منجر میشود که راهی طولانی برای رسیدن به اهداف دارد.

دومین جشنواره آدم برفی به همت شورا اسلامی شهر و شهرداری طالقان در میدان امام خمینی شهر طالقان برگزار گردید که با استقبال خوب مردم روبرو شد.

در پایان به کلیه شرکت کنندگان در این جشنواره هدایایی اهدا گردید.