به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، جلسه ای در تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۰  با حضور دکتر لطفی شهردار، سرکار خانم حمیرا مقیمی ریاست شورا، اعضای شورای اسلامی شهر، مشاوران طرح تفصیلی شهر طالقان و تعدادی از اهالی محترم در دفتر شهردار برگزار شد. در این جلسه در خصوص اصلاح و بازنگری طرح تفصیلی شهر طالقان […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، جلسه ای در تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۰  با حضور دکتر لطفی شهردار، سرکار خانم حمیرا مقیمی ریاست شورا، اعضای شورای اسلامی شهر، مشاوران طرح تفصیلی شهر طالقان و تعدادی از اهالی محترم در دفتر شهردار برگزار شد.

در این جلسه در خصوص اصلاح و بازنگری طرح تفصیلی شهر طالقان و تسریع در روند تصویب نهایی و اجرایی شدن طرح با لحاظ شدن درخواستها و منافع عمومی، بحث و تبادل نظر گردید و در ادامه  اهالی حاضر در جلسه نواقص این طرح را از دیدگاه مردم به اطلاع مشاوان رسانده و خواهان اصلاحات مورد نظر در طرح شدند.