جلسه بررسی مسائل و مشکلات حوزه آبریز طالقان به ریاست مهندس صادقلو فرماندار و با حضورمعاون فرمانداری، شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر، مسئولین ادارات ذیربط و مشاور طرح تحقیقاتی و ساماندهی حوزه کالبدی – فضایی حوزه آبریز برگزارشد. فرماندار طالقان در این جلسه با بیان اینکه طالقان ویژگی های خاص جغرافیایی و توپوگرافی در سالهای […]

جلسه بررسی مسائل و مشکلات حوزه آبریز طالقان به ریاست مهندس صادقلو فرماندار و با حضورمعاون فرمانداری، شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر، مسئولین ادارات ذیربط و مشاور طرح تحقیقاتی و ساماندهی حوزه کالبدی – فضایی حوزه آبریز برگزارشد.

فرماندار طالقان در این جلسه با بیان اینکه طالقان ویژگی های خاص جغرافیایی و توپوگرافی در سالهای اخیر تا حد زیادی متأثر از سختگیری های حاصل از محدودیتهای ماده 13 مصوبه شورای عالی امنیت ملی شده است و یکی از این پیامد ها کاهش نرخ رشد جمعیت ومهاجرت به شهرهای اقماری است.

فرماندار طالقان ضمن تأکید بر دیدگاه مجموعه مدیریتی شهرستان برای حفاظت از منابع آب شرب تهران افزود: شهرستان طالقان پتانسیلهای بالایی در حوزه های گردشگری، کشت گیاهان دارویی، باغداری و دامداری دارد که متأسفانه با وجود محدودیتهای وضع شده در طول چند سال اخیر تمام فرصتهای سرمایه گذاری را ازدست داده ایم و در حال حاضر در موضوع اشتغال شهرستان با مشکلات زیادی مواجه است.

مهندس صادقلو خواستارمشارکت جوامع محلی در تهیه هرگونه طرح با لحاظ نمودن افق بلند مدت 50ساله نیازها وخواسته های اساسی منطقه شد و افزود اگر دستگاه های اجرایی ذیربط به تکالیف مندرج خود در مصوبه سال  94 شورای عالی امنیت ملی از جمله ساماندهی رودخانه ها، ساماندهی پسماند، احداث شبکه تصفیه خانه فاضلاب شهری و روستایی و… عمل نمایند بخش عمده مشکلات موجود حل و فصل خواهد شد.

فرماندار طالقان در پایان سخنان خود تأکید کرد: طرح مورد نظر بایستی به گونه ای باشد که مانع توسعه نشود و هزینه اضافی بر منطقه بویژه مردم تحمیل نگردد و مطمئنا اگر طرح های حفاظتی تدوین شده برای مردم و جوامع محلی که سرمایه های اجتماعی نظام هستند، جذاب باشد عملیاتی خواهد شد.