به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، جلسه بررسی وضعیت رانش زمین و انفجار خط انتقال اصلی گاز شهرستان طالقان در بلوار ورودی شهر با مدیریت  فرماندار و با حضور شهردار، رئیس شورای اسلامی شهر، مسئولین اداره گاز، راه و شهرسازی و ستاد بحران در فرمانداری برگزار شد. در این جلسه ابتدا اعضا حاضر به ارائه […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، جلسه بررسی وضعیت رانش زمین و انفجار خط انتقال اصلی گاز شهرستان طالقان در بلوار ورودی شهر با مدیریت  فرماندار و با حضور شهردار، رئیس شورای اسلامی شهر، مسئولین اداره گاز، راه و شهرسازی و ستاد بحران در فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه ابتدا اعضا حاضر به ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص موضوع فوق پرداختند.

در ادامه مصوبات صورتجلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و شهرستان پیگیری و تصمیمات لازم در خصوص اقدامات آتی حول محور رانش زمین و انفجار خط اصلی انتقال گاز اتخاذ گردید.