به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه پیگیری آغاز عملیات عمرانی احداث بیمارستان سی و دو تختخوابی شهرستان، تجهیز مرکز بهداشت تا زمان بهره برداری از بیمارستان و ارتقا سطح نیروی انسانی متخصص و پزشک در شبکه بهداشت و درمان شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و افزایش سطح پروتکل های بهداشتی در شهرستان […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه پیگیری آغاز عملیات عمرانی احداث بیمارستان سی و دو تختخوابی شهرستان، تجهیز مرکز بهداشت تا زمان بهره برداری از بیمارستان و ارتقا سطح نیروی انسانی متخصص و پزشک در شبکه بهداشت و درمان شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و افزایش سطح پروتکل های بهداشتی در شهرستان با توجه به همه گیری ویروس کرونا و تشکر از پرسنل بهداشت و درمان شهرستان توسط نایب رئیس شورای اسلامی شهر طالقان مطرح گردید.