به اطلاع کلیه شهروندان محترم میرساند: با توجه به ازدیاد سگهای بدون صاحب در سطح شهر که باعث ناامنی و بروز بیماری و آلودگی محیط زندگی شده‌اند و بنا به درخواست مکرر شهروندان، شهرداری نسبت به جمع‌آوری و تحویل این سگ‌ها به مراکز نگهداری، از روز دوشنبه مورخ ۲۷ دی ماه ۱۴۰۰ به مدت 2 […]

به اطلاع کلیه شهروندان محترم میرساند:

با توجه به ازدیاد سگهای بدون صاحب در سطح شهر که باعث ناامنی و بروز بیماری و آلودگی محیط زندگی شده‌اند و بنا به درخواست مکرر شهروندان، شهرداری نسبت به جمع‌آوری و تحویل این سگ‌ها به مراکز نگهداری، از روز دوشنبه مورخ ۲۷ دی ماه ۱۴۰۰ به مدت 2 هفته اقدام خواهد نمود.

لذا از تمامی شهروندان تقاضا میگردد از رها‌سازی سگ‌های خود در سطح شهر و معابر عمومی خودداری نمایند.