گزیده ای از سخنان دکتر لطفی شهردار طالقان در دیدار با استاندار البرز: تسهیلات لازم نسبت به اخذ مجوزات حرایم فراهم شود تا امکان جذب سرمایه گذار در زمینه های مختلف در راستای افزایش درآمدهای حوزه شهری صورت پذیرد. پراکندگی شهر طالقان و اعتبارات اندک آن با توجه به فاکتورهای جمعیتی سبب می شود تا […]

گزیده ای از سخنان دکتر لطفی شهردار طالقان در دیدار با استاندار البرز:

  • تسهیلات لازم نسبت به اخذ مجوزات حرایم فراهم شود تا امکان جذب سرمایه گذار در زمینه های مختلف در راستای افزایش درآمدهای حوزه شهری صورت پذیرد.
  • پراکندگی شهر طالقان و اعتبارات اندک آن با توجه به فاکتورهای جمعیتی سبب می شود تا زمان و فرصت اصلی به انجام اقدامات جاری اختصاص یابد.
  • موضوع جمعیت و ارزش افزوده که می تواند بخشی از هزینه های جاری را پوشش دهد ، جمعیتی که بر مبنای آن ارزش افزوده اختصاص می یابد ۳۶۰۰  نفر است، لذا ارائه خدمات شهری به گردشگران در سایر فصول سال خصوصا تعطیلات بالغ بر ۲۵ هزار نفر است که هیچگونه مطابقت بودجه و هزینه کرد ندارد.
  • برخی از خدمات شهرداری مختص به حوزه شهری نیست و شامل کل شهرستان است از جمله خدمات آتش نشانی ، موضوع زباله و تقبل هزینه های زیاد انتقال خط لوله گاز از محدوده شهری که تنها جهت بهرمندی کلیه روستاهای بخش بالا طالقان از نعمت گاز انجام می پذیرد.
  • طرح تفصيلي سريعا تعيين تكليف گردد تا مردم از بلاتكليفي خارج شوند.