حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر طالقان در مراسم یادواره چهل و چهار شهید گرانقدر شهرستان طالقان (در حماسه آزاد سازی خرمشهر) همزمان با اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه

حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر طالقان در مراسم یادواره چهل و چهار شهید گرانقدر شهرستان طالقان (در حماسه آزاد سازی خرمشهر) همزمان با اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه