خاکبرداری، رگلاژ و آماده‌سازی خیابان ورودی محله حسنجون و سید آباد جهت جدولگذاری توسط همکاران واحدهای موتوری و امانی

خاکبرداری، رگلاژ و آماده‌سازی خیابان ورودی محله حسنجون و سید آباد جهت جدولگذاری توسط همکاران واحدهای موتوری و امانی