مهندس ارتقایی با مطرح نمودن اینکه عمده ترین مشکلات شهرداری عدم درآمد پایدار می باشد و بایستی شهرداران محترم با حمایت و برنامه ریزی اعضای شورای شهر نسبت به ایجاد درآمد پایدار تلاش مضاعف نمایند اظهار داشت : شهرستان طالقان پتانسیل های بسیار مهمی را دارد هم به لحاظ سرزمینی ، طبیعت خوبی دارد و هم […]

مهندس ارتقایی با مطرح نمودن اینکه عمده ترین مشکلات شهرداری عدم درآمد پایدار می باشد و بایستی شهرداران محترم با حمایت و برنامه ریزی اعضای شورای شهر نسبت به ایجاد درآمد پایدار تلاش مضاعف نمایند اظهار داشت : شهرستان طالقان پتانسیل های بسیار مهمی را دارد هم به لحاظ سرزمینی ، طبیعت خوبی دارد و هم به لحاظ فرهنگی و نیروی انسانی،  وظیفه ما دولتی ها اینست که موانع را از سر راه برداریم تا توسعه محقق گردد ما این واقعیت فرهنگی را باید بپذیریم که توسعه ابتدا از فکرمان و مغزمان آغاز می شود وهمه ی ما باید از نظرات ، پبشنهادات و انتقادات سازنده در توسعه و آبادانی شهرها استفاده ببریم وی اضافه کرد : یکی از کارهای خوب در زمینه گردشگری ساماندهی حاشیه سد می باشد و در این منطقه دو طرح حوزه آبریز و طرح ناحیه ای که ما آنرا پی گیری و تصویب خواهیم کرد، راهنمایی خواهد بود برای توسعه شهر طالقان و روستاهای پیرامونش .

ارتقایی با اشاره به اینکه طالقان باید به سمت توسعه پایدار برود افزود : دسترسی راه طالقان به هشتگرد قطعا توسه طالقان را جهشی خواهد کرد و توسعه پایدار یعنی هم محیط زیست حفظ شود و هم  فرهنگ منطقه .

وی در در پایان ابراز داشت :  شهرستان باید بتواند اقتصاد درون زا داشته باشد چون با اعتبارات دولتی و موردی نمیتوان زیرساختها را فراهم کرد و بصورت پایدار آنرا حفظ کرد وقتی پروژه ای و شهرک صنعتی در منطقه احداث می شود مردم باید احساس کنند در آن پروژه سهیم هستند و در آن درآمد خواهند داشت .