به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این دیدار شهردار واعضای شورای شهر ضمن تجلیل از جناب سرهنگ بذرگری فرمانده محترم نیروی انتظامی شهرستان و همکاران پرتلاششان، از زحمات شبانه روزی فرماندهی و پرسنل جان برکف انتظامی شهرستان طالقان در تامین امنیت و آرامش شهروندان قدر دانی و تشکر نمودند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این دیدار شهردار واعضای شورای شهر ضمن تجلیل از جناب سرهنگ بذرگری فرمانده محترم نیروی انتظامی شهرستان و همکاران پرتلاششان، از زحمات شبانه روزی فرماندهی و پرسنل جان برکف انتظامی شهرستان طالقان در تامین امنیت و آرامش شهروندان قدر دانی و تشکر نمودند.