روابط عمومی شهرداری با در نظر گرفتن اینکه رسانه ها زبان گویای مردم بوده و می‌توانند با انعکاس نیازها  و خواسته‌های مردم به مسئولین، آنان را در جهت خدمت رسانی هرچه بهتر به شهروندان یاری نمایند، بدین منظور از مدیران این رسانه جهت شرکت در جلسه مشترک دعوت بعمل آورد. دراین جلسه شهردار با بیان […]

روابط عمومی شهرداری با در نظر گرفتن اینکه رسانه ها زبان گویای مردم بوده و می‌توانند با انعکاس نیازها  و خواسته‌های مردم به مسئولین، آنان را در جهت خدمت رسانی هرچه بهتر به شهروندان یاری نمایند، بدین منظور از مدیران این رسانه جهت شرکت در جلسه مشترک دعوت بعمل آورد.

دراین جلسه شهردار با بیان اینکه شهروندان صاحبان اصلی شهر هستند، لزوم اطلاع رسانی صحیح و اخبار واقعی به شهروندان را تاکید نمود و آمادگی خود را در راستای بیان عملکرد شهرداری به صورت شفاف و جامع به شهروندان محترم اعلان نمود.

در ادامه مدیران این رسانه‌ها به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند و آمادگی خود را برای همکاری نزدیکتر با مدیریت شهری اعلان نمودند.

در پایان مهندس قاسم‌پور شهردارطالقان ضمن تشکر از حضور مدیران رسانه‌ها در شهرداری، بر لزوم تکرار این جلسات و تعاملات بیشتر بین رسانه‌های اجتماعی و مدیریت شهری تاکید نمود.