به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این دیدار شهردار طالقان ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی به نیروهای پرتلاش انتظامی ابراز کرد: شهرداری و نیروی انتظامی دو خانواده بزرگ هستند که در راستای برقراری نظم و ایجاد آسایش و آرامش برای شهروندان، تلاش می کنند بنابراین باید تعامل خوبی در اجرای این نقش مشترک ایفا […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این دیدار شهردار طالقان ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی به نیروهای پرتلاش انتظامی ابراز کرد: شهرداری و نیروی انتظامی دو خانواده بزرگ هستند که در راستای برقراری نظم و ایجاد آسایش و آرامش برای شهروندان، تلاش می کنند بنابراین باید تعامل خوبی در اجرای این نقش مشترک ایفا کنند.

وی افزود: در سایه همدلی و هم افزایی می‌توان امور محوله را بهتر پیش برد، لذا آنچه در قالب تعامل فیمابین نیروی انتظامی، شهرداری و شهروندان گرانقدر وجود دارد بسیار حائز اهمیت است و پیوستگی مدیریت شهری با نیروی انتظامی  بیشتر از سایر بخش‌ها است.

دکتر لطفی اضافه کرد: در زمینه فرهنگ‌سازی و کاهش آسیب‌های اجتماعی ضروری است شهرداری و نیروی انتظامی از ظرفیت های مشترک استفاده کنند.