به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در شهرداری طالقان خبری از روزها و ساعات مخصوص ملاقات با شهردار نیست. شهردار طالقان به منظور تکریم ارباب رجوع و دریافت مشکلات و پیشنهادات مردم شهر طالقان در همه روزهای هفته میزبان مردم است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در شهرداری طالقان خبری از روزها و ساعات مخصوص ملاقات با شهردار نیست.

شهردار طالقان به منظور تکریم ارباب رجوع و دریافت مشکلات و پیشنهادات مردم شهر طالقان در همه روزهای هفته میزبان مردم است.