به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، این مانور به منظور آمادگی دانش آموزان در مواقع بروز حوادث، خصوصاً زلزله، آتش‌سوزی و غیره به اجرا درامد. در پایان این مانور مهندس قاسمپور شهردار طالقان در جمع دانش آموزان و مسئولان شهرستان طالقان اظهار داشت : با توجه به وجود مخاطراتی چون زلزله، رانش زمین، سیل و […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، این مانور به منظور آمادگی دانش آموزان در مواقع بروز حوادث، خصوصاً زلزله، آتش‌سوزی و غیره به اجرا درامد.

در پایان این مانور مهندس قاسمپور شهردار طالقان در جمع دانش آموزان و مسئولان شهرستان طالقان اظهار داشت : با توجه به وجود مخاطراتی چون زلزله، رانش زمین، سیل و حوادث دیگر در شهرستان طالقان ضروریست در هر خانه یک امدادگر باشد تا بتواند به خانواده و همشهریان خود کمک رسانی نماید، این آمادگی ها و آموزش ها می‌تواند اثر خوبی برای دانش آموزان بهمراه داشته باشد و موجب افزایش همبستگی و اتحاد مردم با هم شود تا در مواقع بحرانی با انسجام بیشتری به آسیب دیده ها کمک رسانی کنند.

شهردار طالقان  با اشاره به دو نکته مهم در مواقع بروز بحران بخصوص زلزله که باید مد نظر داشت گفت: حفظ آرامش و خونسردی و سپس عمل بر اساس آموزش ها که در این مواقع نحوه پناه گرفتن و کمک به اعضا خانواده جهت ترک محل حادثه، از اهمیت شایانی برخوردار است و باید مورد توجه قرار گیرند.

در پایان مهندس قاسمپور از فرماندار محترم، معاون فرماندار، مدیریت بحران فرمانداری، آموزش و پرورش ، نیروهای اورژانس، انتظامی، آتش نشانی، خدمات شهری و سایر دستگاهها جهت برگزاری این مانور قدر دانی بعمل آورد.