با حضور مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان البرز، دکتر لطفی شهردار طالقان، ریاست اوقاف شهرستان و سایر همراهان جلسه ای پیرامون سرمایه گذاری و مشارکت در خصوص زمینهای اوقافی سطح شهر برگزار شد. در این جلسه اعضای حاضر نسبت به سرمایه گذاری و اقدامات موثر در موضوعات اوقاف و زمینهای وقفی، ساماندهی امور […]

با حضور مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان البرز، دکتر لطفی شهردار طالقان، ریاست اوقاف شهرستان و سایر همراهان جلسه ای پیرامون سرمایه گذاری و مشارکت در خصوص زمینهای اوقافی سطح شهر برگزار شد.

در این جلسه اعضای حاضر نسبت به سرمایه گذاری و اقدامات موثر در موضوعات اوقاف و زمینهای وقفی، ساماندهی امور موقوفات و عام المنفعه تاکید نموده و خواستار گسترش همکاریهای فیمابین اداره اوقاف و شهرداری شدند.